HeLogoLeketTEST

השנה עושים שנה טובה

לקוראל, סיוון, משה וליליאן

בזכותך יציל ויעביר “לקט ישראל” מזון איכותי וטרי
לאלו הזקוקים לו בכל הארץ.

ארוחה מבושלת לחג = 2 ₪

HeLogoLeketTEST

השנה עושים שנה טובה

לקוראל, סיוון, משה וליליאן

בזכותך יציל ויעביר “לקט ישראל” מזון איכותי וטרי לאלו הזקוקים לו בכל הארץ.

ארוחה מבושלת לחג = 2 ₪

מה אנחנו עושים

ICONS-02
10000
טון ירקות ופירות

נקטפו, נאספו
וחולקו לקהילה

ICONS-03
2000000
ארוחות מבושלות

נאספו וחולקו
למען אלו הזקוקים להן

ICONS-04
50000
מתנדבים

מסייעים בפעילויות
הצלת המזון

ICONS-01
160000
נתמכים מקבלים מזון

באמצעות 195
עמותות “חברות לקט”

יש לך את היכולת להשפיע

קורל

” ארוחת הצהריים הזו זה משהו מאוד מנחם. כשאתה יודע שלא תישאר רעב כל היום, כאילו המשפחה השנייה שלך כאן.”

קוראל ביבי,
תלמידת תיכון | רמלה

סיוון

” זו עזרה מאוד חשובה. זה נותן לבן אדם אוויר לנשימה. אז כן, זה מאוד עוזר וכן זה נותן תקווה.”

סיוון טאיאר,
אם חד הורית | עפולה

ליליאן

” זו ברכה עד השמיים. זה אוכל מצוין וזה מוכן. יש מכל דבר ומבחינה חברתית זה מצוין.”

ליליאן לויט,
דיירת בדיור מוגן | בת-ים

או

עבור מספר נמענים בלתי מוגבל ב-72 ₪ בלבד