• en
LeketLogo-02

בחנוכה התרומה שלך
היא האור שלה

בזכותך נציל עוד ארוחות חמות ויחד נאיר את החג של ליליאן ושל אלפי קשישים בכל הארץ

120 ש"ח = ארוחות חמות לחודש לזוג קשישים

0 ארוחות ניצלו
0%
מתוך יעד של 250,000 ארוחות חמות

סיפורה של ליליאן: ניצולת שואה דיירת בדיור מוגן 

LeketLogo-02

בחנוכה התרומה שלך היא האור שלה

בזכותך נציל עוד ארוחות חמות ויחד נאיר את החג של ליליאן ושל אלפי קשישים בכל הארץ

120 ש"ח = ארוחות חמות לחודש לזוג קשישים

0 ארוחות ניצלו
0%
מתוך יעד של 250,000 ארוחות חמות

מה אנחנו עושים

ICONS-02
10000
טון ירקות ופירות

נקטפו, נאספו
וחולקו לקהילה

ICONS-03
2000000
ארוחות מבושלות

נאספו וחולקו
למען אלו הזקוקים להן

ICONS-04
50000
מתנדבים

מסייעים בפעילויות
הצלת המזון

ICONS-01
160000
נתמכים מקבלים מזון

באמצעות 195
עמותות "חברות לקט"

יש לך את היכולת להשפיע

משה

"רוצה להודות ללקט ישראל על העבודה הברוכה. מדוע? מאחר וזה משחרר אותי מהדאגה להכנת המנה העיקרית של היום."

משה רז,

דייר בדיור מוגן | בת-ים

ליליאן

" זו ברכה עד השמיים. זה אוכל מצוין וזה מוכן. יש מכל דבר ומבחינה חברתית זה מצוין."

ליליאן לויט,
דיירת בדיור מוגן | בת-ים